Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Edmonton, Kanada
ID igrača:11.400
Unique ID:STEAM_0:1:17780327
Steam IDv3:[U:1:35560655]
Steam Community:76561197995826383
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:26. maj 2020. 19:32:48 (Ukupno: 395 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 06:03:19 sati
Prosečan ping:101,37ms (Latency: 50,68ms)
Omiljeno oružje:MP44MP44 Assault Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 4d 07:07h 307 puta 100% 24,91
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 2d 13:35h 228 puta 52% 22,66
class_allied_sniper 1d 02:45h 154 puta 35% 24,33
class_allied_mg 0d 13:37h 44 puta 10% 35,06
class_allied_heavy 0d 00:36h 7 puta 2% 34,79
class_allied_garand 0d 00:15h 2 puta 0% 20,44
class_allied_bazooka 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 28.302 puta 28.302
Area Captured 4.513 puta 27.078
God Like (20 kills) 1.159 puta 12.749
Round Win 1.025 puta 5.125
Mega Kill (7 kills) 364 puta 1.820
Rampage (5 kills) 361 puta 1.444
Ownage (9 kills) 351 puta 2.106
Unstoppable (17 kills) 316 puta 3.160
Killing Spree (13 kills) 313 puta 2.504
Ultra Kill (11 kills) 310 puta 2.170
Monster Kill (15 kills) 227 puta 2.043
Capture Blocked 200 puta 1.200
Domination (4 kills) 196 puta 588
Triple Kill (3 kills) 150 puta 300
Double Kill (2 kills) 136 puta 136

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_kalt 0d 13:43h 12.384 18% 397 31,19 5.193 18% 42%
dod_argentan 0d 10:29h 5.872 8% 282 20,82 2.530 9% 43%
dod_tiger_z 0d 10:13h 10.448 15% 312 33,49 2.465 9% 24%
dod_jagd_ctf1 0d 09:42h 5.187 7% 130 39,90 2.138 8% 41%
dod_flash 0d 09:28h 6.340 9% 264 24,02 2.582 9% 41%
dod_anzio 0d 08:21h 4.761 7% 228 20,88 2.054 7% 43%
dod_avalanche 0d 08:18h 5.540 8% 291 19,04 2.492 9% 45%
dod_palermo 0d 08:16h 4.638 7% 273 16,99 2.112 7% 46%
dod_anvil3 0d 07:02h 4.379 6% 157 27,89 1.975 7% 45%
dod_donner 0d 06:50h 3.582 5% 196 18,28 1.752 6% 49%
dod_marseilles 0d 05:52h 3.582 5% 138 25,96 1.344 5% 38%
dod_santos_z 0d 05:18h 3.298 5% 142 23,23 1.665 6% 50%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 23.551 37% - 0% 11.883 46% 50%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 13.186 21% - 0% 3.301 13% 25%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 11.408 18% - 0% 2.780 11% 24%
C96 Pistol c96 1,50 8.864 14% - 0% 4.932 19% 56%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 3.361 5% - 0% 1.781 7% 53%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.546 2% - 0% 518 2% 34%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 698 1% - 0% 525 2% 75%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 300 0% - 0% 75 0% 25%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 152 0% - 0% 67 0% 44%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 136 0% - 0% 77 0% 57%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 32 0% 266 10% 28 0% 88%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 4 0% - 0% 4 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 84.499 10.4 77.6 12.0
C96 37.830 8.5 80.9 10.5
MG42 32.089 19.6 64.8 15.6
THOMPSON 16.566 10.0 78.3 11.7
K98_SCOPED 12.143 6.7 86.1 7.1
FRAG_US 3.940 8.5 81.5 10.1
BAR 408 12.3 74.3 13.5
SPRING 324 4.9 88.9 6.2
GARAND 308 6.2 87.0 6.8
AMERKNIFE 89 3.4 87.6 9.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 197.398 84.499 2.836.881 23.551 0 23.551,00 11.883 50% 43% 33,60 8,40
MG42 124.098 32.089 746.929 13.186 0 13.186,00 3.301 25% 26% 23,30 9,40
K98_SCOPED 12.912 12.143 13.917 11.408 0 11.408,00 2.780 24% 94% 1,10 1,10
C96 80.177 37.830 1.331.691 8.864 0 8.864,00 4.932 56% 47% 35,20 9,00
THOMPSON 35.708 16.566 601.983 3.361 0 3.361,00 1.781 53% 46% 36,30 10,60
FRAG_US 3.287 3.950 121.188 1.546 0 1.546,00 518 34% 120% 30,70 2,10
SPRING 352 324 349 300 0 300,00 75 25% 92% 1,10 1,20
BAR 810 408 12.243 152 0 152,00 67 44% 50% 30,00 5,30
GARAND 506 308 5.874 136 0 136,00 77 57% 61% 19,10 3,70
AMERKNIFE 139 89 2.078 32 266 0,12 28 88% 64% 23,30 4,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: