Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Niceville, Sjedinjene Države
ID igrača:2.101
Unique ID:STEAM_0:0:243157
Steam IDv3:[U:1:486314]
Steam Community:76561197960752042
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 13 sati (Ukupno: 356 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 19:55:24 sati
Prosečan ping:91,59ms (Latency: 45,79ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 4d 20:46h 339 puta 100% 7,96
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 4d 20:30h 346 puta 99% 7,95
class_allied_heavy 0d 00:24h 2 puta 1% 8,92
class_allied_mg 0d 00:08h 1 puta 0% 14,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 20.980 puta 20.980
Area Captured 3.726 puta 22.356
Rampage (5 kills) 1.084 puta 4.336
Mega Kill (7 kills) 790 puta 3.950
Round Win 776 puta 3.880
Double Kill (2 kills) 717 puta 717
Triple Kill (3 kills) 665 puta 1.330
Ownage (9 kills) 635 puta 3.810
Domination (4 kills) 611 puta 1.833
Ultra Kill (11 kills) 434 puta 3.038
God Like (20 kills) 342 puta 3.762
Killing Spree (13 kills) 327 puta 2.616
Monster Kill (15 kills) 233 puta 2.097
Unstoppable (17 kills) 228 puta 2.280
Capture Blocked 141 puta 846

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_flash 0d 14:39h 6.947 14% 868 8,00 2.964 14% 43%
dod_donner 0d 14:19h 4.856 10% 746 6,51 2.046 10% 42%
dod_avalanche 0d 12:56h 7.799 15% 933 8,36 3.460 16% 44%
dod_anzio 0d 11:25h 4.240 8% 571 7,43 1.719 8% 41%
dod_kalt 0d 10:46h 4.840 10% 598 8,09 2.115 10% 44%
dod_marseilles 0d 09:24h 4.091 8% 438 9,34 1.616 8% 40%
dod_tiger_z 0d 08:12h 4.966 10% 445 11,16 1.737 8% 35%
dod_anvil3 0d 08:05h 3.038 6% 386 7,87 1.253 6% 41%
dod_santos_z 0d 08:02h 3.097 6% 462 6,70 1.353 6% 44%
dod_palermo 0d 07:25h 2.749 5% 355 7,74 1.100 5% 40%
dod_jagd_ctf1 0d 06:25h 2.018 4% 301 6,70 768 4% 38%
dod_argentan 0d 05:26h 2.140 4% 280 7,64 846 4% 40%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 40.573 88% - 0% 16.925 86% 42%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 3.099 7% - 0% 1.896 10% 61%
C96 Pistol c96 1,50 1.244 3% - 0% 433 2% 35%
FRAG_GER German Grenade 1,00 438 1% - 0% 121 1% 28%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 324 1% - 0% 83 0% 26%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 94 0% - 0% 32 0% 34%
P38 Pistol 38 1,50 49 0% - 0% 19 0% 39%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 43 0% - 0% 15 0% 35%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 35 0% - 0% 11 0% 31%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 32 0% - 0% 12 0% 38%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 21 0% - 0% 12 0% 57%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 21 0% - 0% 7 0% 33%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 17 0% - 0% 12 0% 71%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 14 0% - 0% 2 0% 14%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 201.007 10.9 76.8 12.2
C96 6.253 10.6 73.8 15.6
FRAG_GER 1.171 9.2 81.7 9.1
FRAG_US 994 7.1 84.1 8.8
BAR 353 9.6 64.3 26.1
P38 228 12.3 78.1 9.6
COLT 177 7.3 86.4 6.2
MP44 142 7.7 53.5 38.7
MP40 117 8.5 76.9 14.5
M1CARBINE 86 7.0 82.6 10.5
GARAND 47 12.8 76.6 10.6
K98 39 0.0 69.2 30.8
30CAL 10 20.0 50.0 30.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 424.495 201.007 7.661.722 40.573 0 40.573,00 16.925 42% 47% 38,10 10,50
C96 13.375 6.253 239.783 1.244 0 1.244,00 433 35% 47% 38,30 10,80
FRAG_GER 868 1.182 35.571 438 0 438,00 121 28% 136% 30,10 2,00
FRAG_US 868 995 32.767 324 0 324,00 83 26% 115% 32,90 2,70
BAR 604 353 11.994 94 0 94,00 32 34% 58% 34,00 6,40
P38 314 228 8.860 49 0 49,00 19 39% 73% 38,90 6,40
MP44 231 142 4.682 43 0 43,00 15 35% 61% 33,00 5,40
COLT 223 177 6.474 35 0 35,00 11 31% 79% 36,60 6,40
MP40 211 117 3.733 32 0 32,00 12 38% 55% 31,90 6,60
GARAND 74 47 1.118 21 0 21,00 12 57% 64% 23,80 3,50
30CAL 54 10 272 21 0 21,00 7 33% 19% 27,20 2,60
K98 35 39 558 17 0 17,00 12 71% 111% 14,30 2,10
M1CARBINE 169 86 3.355 14 0 14,00 2 14% 51% 39,00 12,10

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: