Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Heiligenhaus, Nemačka
ID igrača:336
Unique ID:STEAM_0:0:29336797
Steam IDv3:[U:1:58673594]
Steam Community:76561198018939322
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:12. maj 2019. 01:50:22 (Ukupno: 209 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 14:34:00 sati
Prosečan ping:167,36ms (Latency: 83,68ms)
Omiljeno oružje:MP44MP44 Assault Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 2d 14:28h 184 puta 100% 21,71
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 2d 07:06h 199 puta 83% 21,23
class_allied_sniper 0d 06:31h 33 puta 14% 27,05
class_allied_mg 0d 00:43h 6 puta 3% 25,44
class_allied_bazooka 0d 00:04h 1 puta 0% 23,00
class_allied_garand 0d 00:04h 1 puta 0% 7,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 9.152 puta 9.152
Area Captured 1.424 puta 8.544
God Like (20 kills) 551 puta 6.061
Round Win 365 puta 1.825
Rampage (5 kills) 187 puta 748
Mega Kill (7 kills) 162 puta 810
Ultra Kill (11 kills) 153 puta 1.071
Capture Blocked 152 puta 912
Ownage (9 kills) 147 puta 882
Monster Kill (15 kills) 134 puta 1.206
Killing Spree (13 kills) 130 puta 1.040
Unstoppable (17 kills) 123 puta 1.230
Domination (4 kills) 97 puta 291
Triple Kill (3 kills) 95 puta 190
Double Kill (2 kills) 71 puta 71

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_flash 0d 07:59h 3.996 13% 184 21,72 1.104 12% 28%
dod_avalanche 0d 06:42h 3.780 12% 184 20,54 1.200 13% 32%
dod_anzio 0d 06:04h 2.967 10% 137 21,66 962 11% 32%
dod_kalt 0d 05:36h 2.595 8% 122 21,27 729 8% 28%
dod_marseilles 0d 05:27h 2.791 9% 93 30,01 659 7% 24%
dod_santos_z 0d 05:26h 2.422 8% 122 19,85 685 7% 28%
dod_donner 0d 04:59h 2.037 7% 106 19,22 587 6% 29%
dod_tiger_z 0d 04:39h 3.145 10% 102 30,83 1.124 12% 36%
dod_jagd_ctf1 0d 04:38h 1.946 6% 105 18,53 674 7% 35%
dod_argentan 0d 04:27h 1.825 6% 112 16,29 527 6% 29%
dod_palermo 0d 04:05h 1.791 6% 70 25,59 492 5% 27%
dod_anvil3 0d 03:19h 1.421 5% 78 18,22 409 4% 29%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 16.412 65% - 0% 5.314 69% 32%
C96 Pistol c96 1,50 4.710 19% - 0% 1.512 20% 32%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 1.832 7% - 0% 287 4% 16%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 1.658 7% - 0% 401 5% 24%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 276 1% - 0% 48 1% 17%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 195 1% - 0% 36 0% 18%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 159 1% - 0% 55 1% 35%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 73 0% 291 21% 42 1% 58%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 42 0% - 0% 14 0% 33%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 39 0% - 0% 13 0% 33%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 31 0% - 0% 14 0% 45%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 8 0% - 0% 3 0% 38%
BAZOOKA Bazooka 2,25 7 0% - 0% 1 0% 14%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
MP44 65.535 13.0 74.2 12.8
C96 23.085 12.2 75.2 12.7
FRAG_US 4.459 8.0 83.0 9.0
SPRING 1.897 8.5 81.1 10.3
THOMPSON 614 13.8 75.9 10.3
30CAL 584 16.4 67.8 15.8
MG42 512 16.8 64.6 18.6
AMERKNIFE 240 2.9 85.8 11.3
MP40 218 18.3 68.3 13.3
COLT 132 9.1 84.8 6.1
K98 30 3.3 76.7 20.0
BAZOOKA 11 0.0 81.8 18.2

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
MP44 157.641 65.535 2.271.678 16.412 0 16.412,00 5.314 32% 42% 34,70 9,60
C96 57.184 23.085 864.553 4.710 0 4.710,00 1.512 32% 40% 37,50 12,10
SPRING 2.049 1.897 1.774 1.832 0 1.832,00 287 16% 93% 0,90 1,10
FRAG_US 3.735 4.540 145.839 1.658 0 1.658,00 401 24% 122% 32,10 2,30
30CAL 2.012 584 11.780 276 0 276,00 48 17% 29% 20,20 7,30
MG42 2.756 512 12.927 195 0 195,00 36 18% 19% 25,20 14,10
THOMPSON 1.336 614 22.127 159 0 159,00 55 35% 46% 36,00 8,40
AMERKNIFE 706 240 7.121 73 291 0,25 42 58% 34% 29,70 9,70
COLT 180 132 4.294 42 0 42,00 14 33% 73% 32,50 4,30
MP40 359 218 8.394 39 0 39,00 13 33% 61% 38,50 9,20
K98 33 30 499 8 0 8,00 3 38% 91% 16,60 4,10
BAZOOKA 11 11 105 7 0 7,00 1 14% 100% 9,50 1,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: