Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Fredericia, Danska
ID igrača:569
Unique ID:STEAM_0:1:22275659
Steam IDv3:[U:1:44551319]
Steam Community:76561198004817047
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:18. jul 2019. 08:59:50 (Ukupno: 4.209 konektovanja)
Provedeno vreme:24 dana 11:50:51 sati
Prosečan ping:130,41ms (Latency: 65,20ms)
Omiljeno oružje:THOMPSONThompson Submachine Gun

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 24d 13:36h 2.107 puta 100% 82,36
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 22d 14:26h 2.307 puta 86% 92,57
class_allied_sniper 1d 01:59h 179 puta 7% 64,39
class_allied_mg 0d 20:34h 149 puta 6% 17,52
class_allied_garand 0d 00:37h 17 puta 1% 25,21
class_allied_heavy 0d 00:15h 10 puta 0% 9,00
class_allied_bazooka 0d 00:12h 10 puta 0% 18,57
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 294.257 puta 294.257
Area Captured 23.330 puta 139.980
God Like (20 kills) 10.020 puta 110.220
Round Win 6.472 puta 32.360
Capture Blocked 2.793 puta 16.758
Unstoppable (17 kills) 865 puta 8.650
Mega Kill (7 kills) 585 puta 2.925
Ownage (9 kills) 585 puta 3.510
Killing Spree (13 kills) 581 puta 4.648
Ultra Kill (11 kills) 573 puta 4.011
Rampage (5 kills) 555 puta 2.220
Monster Kill (15 kills) 550 puta 4.950
Triple Kill (3 kills) 321 puta 642
Double Kill (2 kills) 292 puta 292
Domination (4 kills) 284 puta 852

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_flash 6d 21:22h 185.730 30% 1.958 94,86 92.154 31% 50%
dod_kalt 6d 16:51h 191.055 31% 1.815 105,26 91.998 31% 48%
dod_marseilles 1d 19:27h 51.742 8% 493 104,95 21.652 7% 42%
dod_tiger_z 1d 10:13h 44.703 7% 601 74,38 19.610 7% 44%
dod_donner 1d 04:25h 18.916 3% 381 49,65 9.167 3% 48%
dod_jagd_ctf1 1d 02:57h 19.457 3% 275 70,75 8.888 3% 46%
dod_avalanche 1d 02:13h 19.517 3% 398 49,04 8.871 3% 45%
dod_santos_z 1d 01:12h 23.094 4% 317 72,85 11.594 4% 50%
dod_anvil3 1d 00:53h 23.931 4% 365 65,56 10.801 4% 45%
dod_anzio 1d 00:12h 14.228 2% 378 37,64 6.328 2% 44%
dod_palermo 1d 00:06h 18.129 3% 374 48,47 8.372 3% 46%
dod_argentan 0d 14:40h 10.379 2% 185 56,10 4.775 2% 46%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 193.907 43% - 0% 98.374 43% 51%
C96 Pistol c96 1,50 130.233 29% - 0% 73.907 32% 57%
FRAG_US U.S. Grenade 1,00 71.081 16% - 0% 28.099 12% 40%
PUNCH Butt Stock Hit 3,00 21.636 5% - 0% 18.377 8% 85%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 12.795 3% - 0% 2.578 1% 20%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 10.899 2% - 0% 3.944 2% 36%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 4.942 1% - 0% 2.289 1% 46%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 340 0% - 0% 178 0% 52%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 233 0% - 0% 97 0% 42%
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 232 0% - 0% 139 0% 60%
AMERKNIFE U.S. Issue Knife 3,00 119 0% 375 5% 107 0% 90%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 55 0% - 0% 36 0% 65%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 47 0% - 0% 19 0% 40%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle 1,30 28 0% - 0% 11 0% 39%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 27 0% - 0% 9 0% 33%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 8 0% - 0% 3 0% 38%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 7 0% - 0% 1 0% 14%
RIFLEGREN_GER German Rifle Grenade 1,30 6 0% - 0% 5 0% 83%
BAZOOKA Bazooka 2,25 6 0% - 0% 4 0% 67%
SMOKE_US U.S. Smoke Grenade 5,00 3 0% - 0% 2 0% 67%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
THOMPSON 882.013 11.0 76.3 12.7
C96 530.866 9.9 78.6 11.5
FRAG_US 211.278 8.5 81.9 9.6
K98_SCOPED 11.267 4.6 88.0 7.4
SPRING 4.966 4.6 90.8 4.7
MG42 2.502 19.0 59.3 21.7
MP40 1.587 10.3 77.4 12.3
GARAND 474 8.0 86.7 5.3
AMERKNIFE 204 2.0 97.1 1.0
RIFLEGREN_US 95 7.4 86.3 6.3
BAR 87 14.9 79.3 5.7
K98 80 2.5 96.3 1.3
SMOKE_US 60 18.3 60.0 21.7
PSCHRECK 35 0.0 88.6 11.4
MP44 27 25.9 66.7 7.4
COLT 27 0.0 96.3 3.7
RIFLEGREN_GER 17 0.0 82.4 17.6
BAZOOKA 9 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
THOMPSON 1.962.725 882.256 32.532.193 193.907 0 193.907,00 98.374 51% 45% 36,90 10,10
C96 1.200.121 530.866 19.038.676 130.233 0 130.233,00 73.907 57% 44% 35,90 9,20
FRAG_US 167.223 216.420 7.219.096 71.081 0 71.081,00 28.099 40% 129% 33,40 2,40
MG42 13.616 2.502 65.347 12.795 0 12.795,00 2.578 20% 18% 26,10 1,10
K98_SCOPED 9.970 11.267 15.205 10.899 0 10.899,00 3.944 36% 113% 1,30 0,90
SPRING 4.379 4.966 5.391 4.942 0 4.942,00 2.289 46% 113% 1,10 0,90
MP40 3.469 1.587 56.791 340 0 340,00 178 52% 46% 35,80 10,20
COLT 39 27 501 233 0 233,00 97 42% 69% 18,60 0,20
GARAND 775 474 9.694 232 0 232,00 139 60% 61% 20,50 3,30
AMERKNIFE 568 204 3.680 119 375 0,32 107 90% 36% 18,00 4,80
K98 78 80 703 55 0 55,00 36 65% 103% 8,80 1,40
BAR 205 87 3.335 47 0 47,00 19 40% 42% 38,30 4,40
RIFLEGREN_US 7 95 3.833 28 0 28,00 11 39% 100% 40,30 0,30
PSCHRECK 21 35 317 27 0 27,00 9 33% 167% 9,10 0,80
MP44 58 27 940 7 0 7,00 1 14% 47% 34,80 8,30
BAZOOKA 13 9 66 6 0 6,00 4 67% 69% 7,30 2,20
RIFLEGREN_GER 2 17 655 6 0 6,00 5 83% 100% 38,50 0,30
SMOKE_US 49 60 4.793 3 0 3,00 2 67% 122% 79,90 16,30

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: